MEDNARODNI NOVUM FORUM
Perspektive za aktivno dr?avljanstvo

?trtek, 5. november 2009, od 9. do 15. ure, Šport hotel, Grajska cesta 2, Oto?c
.

   
     
   
 

 

 
 

Mednarodni Forum Novum:

Perspektive za aktivno dr?avljanstvo
doma? in tuji strokovnjaki * dobre prakse * visoki gostje
organizirano s podporo evropskega parlamenta

 

?trtek, 5. novembra 2009, od 9. do 15. ure
Šport Hotel Oto?c

Prihod udele?encev

Vabimo vas na mednarodni forum o aktivnem dr?avljanstvu, ki bo z odli?imi strokovnjaki in praktiki ter uspešnimi primeri dr?avljanske participacije prikazal nove perspektive za to podro?e pri nas. Udele?ba je brezpla?a, a mo?na le s predhodno prijavo.

 

VE?AKTIVNEGA DR?AVLJANSTVA POMENI VE?DEMOKRACIJE
Izobra?eni, aktivni in odgovorni dr?avljani so pogoj za uspešno delovanje demokrati?e dru?be. Dr?ave z razvito demokracijo ?e dolgo podpirajo institucije, ki promovirajo aktivno dr?avljanstvo in participacijo dr?avljanov v javni sferi. Med mehanizmi dr?avljanske participacije velja izpostaviti udele?bo na volitvah, referendume, prostovoljno delo, delo v lokalnih skupnostih in druge aktivnosti, ki omogo? dr?avljanom uspešno vklju?vanje v procese sodelovanja in soodlo?nja. Slovenija je med evropskimi dr?avami na repu na podro?u aktivnega dr?avljanstva.

 

Kako udejaniti izzive aktivnega dr?avljanstva? Kako uspešno vklju?ti javnost v dr?avne procese z uporabo novih tehnologij? Kako delujejo dobre prakse v tujini? Zakaj je Nizozemska na tem podro?u ena vodilnih? Zakaj je Slovenija na repu evropskih dr?av pri dr?avljanski participaciji?

 

Na forumu bodo o tem med drugim spregovorili:

  • Pavel Gantar, Vesna Pusi?/strong> in predstavnik Ministrstva za javno upravo
  • Ivo Hartman in Tatjana Meijvogel-Volk(oba IPP, Nizozemska) ter Sandra Pernar (Gong, Hrvaška)
  • Jo?e Gornik (CNVOS), Simon Delakorda (IEP) in drugi. 
 
PROGRAM

Mednarodnega foruma Perspektive za aktivno dr?avljanstvo, ki bo potekal v ?trtek, 5. novembra 2009, od 9. do 15. ure, v Šport Hotelu Oto?c:

 

8:30 - 9:30 Prihod udele?encev

 

09 : 30  Pozdravni govori

Felicita Medved – Predstavnica Sveta Inštituta Novum
Dr. Vesna Pusi?(HNS) – Predsednica poslanskega kluba v Saboru Republike Hrvaške
Predstavnik ELDR
Dr. Pavel Gantar (ZARES) – Predsednik Dr?avnega zbora Republike Slovenije

 

10:00 – 11:30 Aktivno dr?avljanstvo - stanje in izzivi

Sandra Pernar (Gong, Hrvaška)
Ivo Hartman (Inštitut za politi?o participacijo - IPP, Nizozemska)
Jo?e Gornik (CNVOS)
Tina Ter?an (dr?avna sekretarka, Ministrstvo za javno upravo)

 

11:30 – 11:45  Odmor   

 

11:50 – 14:00   Najboljši primeri - doma? in tuje dobre prakse

Samo Novak (Zavod za kulturo dialoga Za in Proti)
Sandra Pernar (Gong, Hrvaška)
Simon Delakorda (Inštitut za elektronsko participacijo)
Ivo Hartman (Inštitut za politi?o participacijo - IPP, Nizozemska)
Tatjana Meijvogel-Volk (Inštitut za politi?o participacijo - IPP, Nizozemska)
Tadej Slapnik (Zares, Poslanec Dr?avnega zbora R.S.)

Med panelom bo 10-minutni odmor (13.00  - 13.10)

 

14:00 – 14:20 Plenarni del – ugotovitve
 
14:30 – 16:00  Kosilo
 
16:00  Zaklju?k
 

Forum bo moderirala mag. Vida Ogorelec Wagner. Poskrbljeno bo za simultano prevajanje.

 
 

PRIJAVA
Udele?ba je brezpla?a, a je mo?na samo s predhodno prijavo. Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest. Izpolnjeno prijavnico pošljite ?m prej na info@inovum.si.

 

Prijavnico dobite tukaj.

 

ORGANIZATORJI
Mednarodno sre?nje organizira Inštitut Novum s podporo ELDR, Evropskega parlamenta in strank Zares ter hrvaške stranke HSN.

 

LOKACIJA
Mednarodni forum Perspektive za aktivno dr?avljanstvo bo potekal v Šport Hotelu na Oto?u pri Novem mestu, Grajska cesta 2, telefon 07 384 86 00. 

Dostop do lokacije z avtomobilom: na avtocesti Ljubljana-Zagreb izberete izvoz Kronovo, nato na kro?nem kri?iš? ponovno peljete proti Oto?u in tu pri bencinski ?palki zavijete desno proti Hotelu Šport. Natan?o lokacijo Hotela Šport najdete na prilo?eni sliki.

 

KONTAKTI
Za dodatne informacije se obrnite na Gorano Došen (Inštitut Novum) na gorana@inovum.si ali 041 827 811.

 

Vljudno vabljeni!

 

Sebastjan Pikl
Direktor Inštituta Novum

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROGRAM v (.pdf) formatu:
Za uspešen prikaz (.pdf) datoteke potrebujete program Adobe Reader®.
 
 
 

Prijavnica za
Mednarodni Novum Forum:

 
Perspektive za aktivno dr?avljanstvo

?trtek, 5. november 2009, od 9. do 15. ure
Šport hotel, Grajska cesta 2, 8222 Oto?c

 

Udele?ba na forumu je brezpla?a, a je mo?na samo s predhodno prijavo. Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest. Izpolnjene prijavnice pošljite ?m prej na info@inovum.si. Za dodatne informacije se lahko  obrnete na Gorano Došen. (gorana@inovum.si ali tel: 041 827 81)

 

Po prejemu izpolnjene prijavnice boste prejeli potrdilo za vstop na Mednarodni forum: Perspektive za aktivno dr?avljanstvo. Prosimo, da potrdilo predlo?ite na info to?i ob vhodu.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA v (.doc) formatu:
Za uspešen prikaz (.doc) datoteke potrebujete katerokoli različico programa Microsoft Word, OpenOffice ali kateregakoli drugega pregledovalnika besedil.
 

 

   
 
 
 
Inštitut NOVUM Ljubljana
© 2009. Inštitut NOVUM. Vse pravice pridr?ane.