NOVUM animated banner requires Adobe flash
Get Adobe Flash player

O konferenci

Politične fundacije in organizacije za analizo javnih politik (ang. »Think Tanks«) postajajo vse vidnejši akterji na področju oblikovanja politik v evropskih državah in Evropski uniji. Pri oblikovanju javnih politik sodelujejo tako, da snovalcem in oblikovalcem politik ter političnim strankam nudijo svoje izsledke skozi pripravo strokovnih analiz družbenih sprememb ali bolj posredno s formuliranjem idej, ki posledično izrazijo javno razumevanje vprašanj in problemov.

S pripravo analiz, organiziranjem izobraževalnih delavnic, konferenc, okroglih miz, tiskovnih konferenc ter s podporo civilno družbenim gibanjem nudijo transparenten in odprt prostor za javno-politično debato. S tem višajo strokovnost političnega dela in skrbijo za dvig politične kulture. Demokracija za svoje delovanje potrebuje politično izobraženega državljana, da bo lahko na javen in primeren način opozarjal na svoje potrebe, probleme skupin in družbe.

Mednarodna konferenca »Evropske politične fundacije: za mobilizacijo državljanov in dvig politične kulture« bo združila ugledne teoretike, raziskovalce in politike na področju političnega raziskovanja in dela političnih fundacij. Odprla bo prostor za mednarodno razpravo in izmenjavo globalnih izkušenj na to temo v Sloveniji.

Konferenco, ki se bo odvijala v Ljubljani 10. in 11. oktobra 2013, organizirata Evropski liberalni forum in Inštitut Novum ob podpori Fundacije Friedrich Naumann (FNS), Liberalne akademije (AoL), Fundacije za mednarodno demokratično pobudo (IDI) in Liberalnega foruma za prihodnost (LFF). Financirano s strani Evropskega parlamenta. Evropski parlament ni odgovoren za vsebino dogodka.

Zadnje Novice